Careers

Home / Careers

JOB__1

 

บริษัท เดวาส์ เนเชอรัล จำกัด รับสมัครพนักงานจำนวนหลายตำแหน่ง

—————————————————————————————————

         บริษัทเดวาส์ เนเชอรัล จำกัด ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัท Nvidia Corporation และ Leadtek Corporation อย่างเป็นทางการในส่วนหลักของผลิตภัณฑ์ Nvidia Quadro, Nvidia Tesla
และผลิตภัณฑ์ขั้นสูงอื่นๆ เช่น สินค้าในกลุ่ม Vmware และ HP Workstation โดยสินค้ากลุ่มนี้กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดและมีอัตราการเติบโตที่สูงมาก ดังนั้นเพื่อรองรับการขยายตัวนี้ ทางบริษัทจึงได้ทำการเปิดรับพนักงานเพิ่มเติมในตำแหน่งของพนักงานขายอีกจำนวนหลายตำแหน่ง ซึ่งพนักงานในทุกตำแหน่งที่รับสมัครในครั้งนี้ จะมุ่งเน้นที่การส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของ Nvidia ในกลุ่มของ Nvidia Quadro / Nvidia Tesla / Vmware Zero Client / HP Workstation เป็นหลัก
โดยมีสถานที่ทำงานอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 101/1 ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข และสถานีปุณวิถี
เวลาทำงาน คือ 08.00 – 17.00 น. ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ดังนั้น บริษัท เดวาส์ เนเชอรัล จำกัด
ขอเชิญท่านที่มีคุณสมบัติตามรายการด้านล่างนี้ ได้กรุณาส่งรายละเอียดของท่าน
หรือDownload ใบสมัครได้ที่ Click Here
ส่งเข้ามาที่อีเมล์  k.meavadee@devascorporation.com
โทร 092-090-9280
ซึ่งท่านจะต้องระบุ
1. เอกสารแสดงรายละเอียด และประวัติการทำงาน ของตัวท่าน(Resume)เพื่อประกอบการพิจารณา
(มีรูปถ่ายประกอบ)
2. กรุณาระบุ รายได้โดยรวมต่อเดือนที่ท่านต้องการจากการทำงานในตำแหน่งที่ท่านสมัคร มาใน Resume
3. รายละเอียดอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสมัครงานของท่าน ท่านสามารถแจ้งเพิ่มเติม หรือแนบรายการนั้นๆ มาพร้อมกับอีเมล์ของท่าน
4. ท่านสามารถสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 092-090-9280
ในวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. บริษัท เดวาส์ เนเชอรัล จำกัด
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานกับทุกท่านผู้มีความตั้งใจจริง และพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับเราในอนาคตอันใกล้นี้
***หากงานในตำแหน่งนี้ ยังไม่ตรงกับความต้องการของท่านในขณะนี้ ทางเราขอความกรุณาให้ท่านส่งต่อหรือบอกต่อไปยังไปยังบุคคลอื่นๆที่ท่านรู้จัก ซึ่งอาจจะกำลังต้องการที่จะหาโอกาสแบบนี้อยู่
————————————————————————————-
-Programmer-

Deva’s Natural is looking for a talented web application programmer to assist us with upgrading our existing infrastructure and creating new websites and web applications. We’re looking for somebody passionate about coding, always willing to learn and above all a team player that’s ready to work with others towards accomplishing a common goal.

Responsibilities

 1. Create and maintain web applications
 2. Create and maintain e-commerce websites
 3. Integrate new and existing websites with social media APIs (Facebook, YouTube etc.)
 4. Maintain and upgrade existing websites and applications
 5. Solve complex problems in a timely manner

Requirements

 1. Bachelor’s degree in computer science or software engineering
 2. Written and spoken English communication skills
 3. 1-3 years experience developing web applications
 4. Strong knowledge of the Yii2 development framework or other similar frameworks
 5. Strong knowledge of SEO techniques
 6. Strong knowledge of web application security standards including SQL injection, CSRF and XSS prevention techniques
 7. Knowledge of Drupal, WordPress or Joomla is a plus
 8. Knowledge of GIT and modern development workflows
 9. Knowledge of Java, Python, Ruby, C, C++ is an advantage
 10. Linux administration skill is a plus but not required
 11. LAMP and LEMP stack is a plus but not required
 12. Understanding of design patterns
 13. Ability to produce clean, tested and well documented code
——————————————————————————–
Sales Support จำนวน 1 ตำแหน่ง
รายได้ 10,000 – 28,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ประสานงานขายกับลูกค้าและ Sales ติดตามให้ความสะดวกลูกค้า
– สนับสนุนงานของฝ่ายขาย เช่น จัดทำใบเสนอราคา บันทึกข้อมูลขายสินค้า บันทึกข้อมูลลูกค้า
– ติดตามให้ความสะดวกกับลูกค้า
– จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจลูกค้า
– จัดทำรายงานยอดขายประจำวัน/ เดือน
คุณสมบัติเบี้องต้น
– ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 20 – 28 ปี
– การศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– รับทั้งผู้สมัครทั้งที่มีและยังไม่มีประสบการณ์ในการขาย
– หากมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์กราฟิกเป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรักในการพัฒนาตนเอง รักการเรียนรู้อยู่เสมอ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
– มีใจรักในการบริการลูกค้า
————————————————————————————-
 Sales Representative จำนวนที่รับสมัคร รับสมัคร จำนวน 1 ตำแหน่ง
รายได้ 10,000 – 28,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ขายสินค้าของบริษัท ในกลุ่ม Nvidia Quadro / Nvidia Tesla / Vmware Zero Client / HP Workstation
– การขายแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มของบริษัท/องค์กร หรือ กลุ่มของร้านค้าคอมพิวเตอร์
( กรุณาแจ้งกลุ่มที่ท่านสนใจมาพร้อมกับการสมัคร )
– รูปแบบการขายแบ่งเป็นสองลักษณะคือ คือ แบบออกพบลูกค้าโดยตรง และแบบติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ ( กรุณาแจ้งกลุ่มที่ท่านสนใจมาพร้อมกับการสมัคร )
คุณสมบัติเบื้องต้น
– ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 20 – 28 ปี
– การศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– รับทั้งผู้สมัครทั้งที่มีและยังไม่มีประสบการณ์ในการขาย
– หากมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์กราฟริกเป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– หากมีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรักในการพัฒนาตนเอง รักการเรียนรู้อยู่เสมอ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
– มีใจรักในการบริการลูกค้า
———————————————————————————-
Sales Manager จำนวนที่รับสมัคร รับสมัคร จำนวน 1 ตำแหน่ง
รายได้ 30,000 – 50,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ดูแลงานการขายสินค้าและบริการลูกค้าของบริษัท ในกลุ่มลูกค้ากลุ่มองค์ธุรกิจและองค์กร
– วิเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงแผนการตลาดในสายงาน ในกลุ่มลูกค้ากลุ่มองค์ธุรกิจและองค์กร
– ส่งเสริมยอดขายและขยายช่องทางในการทำการตลาด ในกลุ่มลูกค้ากลุ่มองค์ธุรกิจและองค์กร
คุณสมบัติเบื้องต้น
– ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 27 – 35ปี
– การศึกษาระดับปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารด้านการขายหรือการตลาดอย่างน้อย 3 ปี – มีรถยนต์เป็นของตนเอง สามารเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
————————————————————————————
Financial / Account Manager จำนวนที่รับสมัคร รับสมัคร จำนวน 1 ตำแหน่ง
รายได้ 35,000 – 58,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ กรุณาระบุรายได้ปัจจุบันที่ท่านได้รับ และที่ท่านต้องการโดยรวม ต่อเดือน มาพร้อมกับการส่งเอกสารการสมัคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ควบคุมดูแล งานด้านการเงิน/และการบัญชีโดยภาพรวมของบริษัท
– วางแผนขขยายกิจการและสร้างแนวทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของบริษัท
คุณสมบัติเบื้องต้น
– ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 27 – 35 ปี การศึกษาระดับปริญญา โท สาขาบัญชี สาขาการเงิน สาขา บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารด้านการขายหรือการตลาดอย่างน้อย 2 ปี มีรถยนต์เป็นของตนเอง สามารเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
หากมีความสามารถ หรือทักษะด้านตลาดหลักทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
————————————————————————————-
Computer Engineer จำนวนที่รับสมัคร รับสมัคร จำนวน 1 ตำแหน่ง
รายได้ 18,000 – 38,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ กรุณาระบุรายได้ปัจจุบันที่ท่านได้รับ และที่ท่านต้องการโดยรวม ต่อเดือน มาพร้อมกับการส่งเอกสารการสมัคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ดูแลและพัฒนาระบบด้าน Vmware / ZeroClient /
– ดูแลและพัฒนาระบบด้าน คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์กราฟริกประสิทธิภาพสูง ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์
 
คุณสมบัติเบื้องต้น
– ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 22 – 28 ปี การศึกษาระดับปริญญา ตรี – โท สาขา บริหารธุรกิจ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
– สามารเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่เป็นครั้งคราวได้
– หากมีทักษะด้านการใช้งาน การเขียนโปรแกรมด้าน OpenCL ที่เกี่ยวข้องกับ Nvidia Tesla จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– หากมีทักษะด้านการใช้งาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟริก สามมิติ หรือ งานวิดีโอ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
————————————————————————————-
Graphic Designer รับสมัคร จำนวน 1 ตำแหน่ง
รายได้ 10,000 – 22,000 บาทต่อเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ กรุณาระบุรายได้ปัจจุบันที่ท่านได้รับ และที่ท่านต้องการโดยรวม ต่อเดือน มาพร้อมกับการส่งเอกสารการสมัคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ออกแบบ สร้างสรรค์งานศิลปที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อลงสื่อประเภทต่างๆ เช่น โบรชัวร์ โปสเตอร์ เวปไซต์ นิตยสาร วิดีโอ ทีวี เป็นต้น
คุณสมบัติเบื้องต้น
– ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 20 – 28 ปี การศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์, จิตรกรรม, พาณิชย์ศิลป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
– มีความสามารถ Sketch แบบและเขียนแบบ, เขียนการ์ตูน, ภาพประกอบได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– หากมีทักษะด้านการใช้งาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟริกสามมิติ หรือ งานวิดีโอ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– กรุณาแนบผลงาน หรือลิงค์ของผลงานของท่าน มาพร้อมกับเอกสารการสมัคร
– หากมีความสามารถในการจัดการบริหาร เวปไซต์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
——————————————————————————–
Secretary รับสมัคร จำนวน 1 ตำแหน่ง
รายได้ 15,000 – 28,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ กรุณาระบุรายได้ปัจจุบันที่ท่านได้รับ และที่ท่านต้องการโดยรวม ต่อเดือน มาพร้อมกับการส่งเอกสารการสมัคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ช่วยเหลือ ส่งเสริม และ ดูแลงานตามที่ได้รับคำสั่งจากกรรมการผู้จัดการ
คุณสมบัติเบื้องต้น
– ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 22– 28 ปี มีทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดี ทั้งการ ฟัง พูด อย่าน เขียน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในทุกสาขาเกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
————————————————————————————-
Accounting Officer รับสมัคร จำนวน 1 ตำแหน่ง
รายได้ 15,000 – 28,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ กรุณาระบุรายได้ปัจจุบันที่ท่านได้รับ และที่ท่านต้องการโดยรวม ต่อเดือน มาพร้อมกับการส่งเอกสารการสมัคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ดูแลเอกสาร งานด้านบัญชี ระบบภาษีประจำเดือน บันทึกบัญชี ปิดงบการเงิน
– ประสานงาน กับลูกค้า และ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้
– สามารถให้คำปรึกษา หรือ คำแนะนำ ด้านการจัดการภาษีมูลค่าเพิ่มได้
คุณสมบัติเบื้องต้น
– ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 22– 28 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือสาขาเกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
————————————————————————————-
Computer Technician / IT Support รับสมัคร จำนวน 1 ตำแหน่ง
รายได้ 10,000 – 18,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ กรุณาระบุรายได้ปัจจุบันที่ท่านได้รับ และที่ท่านต้องการโดยรวม ต่อเดือน มาพร้อมกับการส่งเอกสารการสมัคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทั้งเครื่อง ติดตั้ง ตรวจสอบ และซ่อมแซมคอมพิวเตอร์พีซีได้
– ให้คำปรึกษาเบื้องต้น ให้กับลูกค้าได้ สามารถให้บริการลูกค้า ทั้งในและนอกสถานที่
– ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
คุณสมบัติเบื้องต้น
– ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 20 – 28 ปี วุฒิ ปวช – ปวส. – ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– หากสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระบบ Mac OS ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 ————————————————————————————-
ขอเชิญท่านที่มีคุณสมบัติตามรายการนี้ ได้กรุณาส่งรายละเอียดของท่าน
หรือDownload ใบสมัครได้ที่  Click Here
ส่งเข้ามาที่อีเมล์   k.meavadee@devascorporation.com
โทร 092-090-9280