Deep Learning Institute

Home / Deep Learning Institute
NVIDIA Trening
NVIDIA Deep Learning Institute ครั้งแรกในประเทศไทยกับกิจกรรมสัมนาฝึกอบรมจาก NVIDIA
17 May

  รายละเอียด NVIDIA Deep Learning Institute ครั้งแรกในประเทศไทยกับกิจกรรมสัมนาฝึกอบรมจาก NVIDIA ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2560. การประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการแบบเต็มวัน, เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้แนวคิดขั้นพื้นฐานและการแก้ไขปัญหาผ่านการเรียนรู้อย่างละเอียด อาจารย์ผู้สอนได้รับการรับรองจากสถาบันการเรียนรู้ระดับมืออาชีพของ NVIDIA ในการสอนจะเป็นการบรรยายและการทำแบบฝึกหัดเพื่อค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างลึกซึ้ง

Read More