th / en

COMMUNITY

ขอดูรูปคนใช้เคสนี้ติดชุดน้ำ และซื้อจากไหนด้วยก็ดีนะครับ ขอบคุณล่วงหน้า...

ขอดูรูปคนใช้เคสนี้ติดชุดน้ำ และซื้อจากไหนด้วยก็ดีนะครับ ขอบคุณล่วงหน้า

advice ครับ
Advice ได้พัดลม 7 สีนะครับ ไฟปรับไม่ได้ ไม่มีชุดควบคุม บอกไว้ก่อน 555
ลาซาด้าครับ มีราคา พัดลมRGB 3 ตัวกับ 7 ตัว พิมหาว่า Tsunami case ครับ