th / en

COMMUNITY

ขอเชิญชวนเพื่อนๆชาว เดวาส์ เนเชอรัล ทุกท่าน มาแชร์ประสบการณ์การทำดีในทุกรูปแบบ วัตถุประสงค์หลักขอ...

ขอเชิญเข้าร่วมสมาคม เดวาส์ ไทยเทปัน - Deva's Thaitepun Society (DTS) https://www.facebook.com/groups/dfts.g/ วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาก็เนื่องมาจาก.... อยากให้เราทุกคน ได้เล่าหรือนำเรื่องราวดีๆ ที่จะเป็นแรงบันดาลใจ ให้กับคนอื่นๆ ได้ฟัง ซึ่งการทำดีนี้ไม่ได้หมายถึงการทำความดีเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงการทำดีทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเช่น การทำดีกับคนอื่น การทำดีกับตัวเอง การทำดีกับสังคม มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆกันครับ
ขอเชิญชวนเพื่อนๆชาว เดวาส์ เนเชอรัล ทุกท่าน มาแชร์ประสบการณ์การทำดีในทุกรูปแบบ วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาก็เนื่องมาจาก.... อยากให้เราทุกคน ได้เล่าหรือนำเรื่องราวดีๆ ที่จะเป็นแรงบันดาลใจ ให้กับคนอื่นๆ ได้ฟัง ซึ่งการทำดีนี้ไม่ได้หมายถึงการทำความดีเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงการทำดีทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเช่น การทำดีกับคนอื่น การทำดีกับตัวเอง การทำดีกับสังคม มาเป็นส่วนหนึ่งของ สมาคม ไทยเทปัน กันครับ เพื่อนๆคนไหนสนใจอยากแบ่งปันเรื่องราวดีๆ สามารถเข้าร่วมสมาคมได้ที่ >>> http://on.fb.me/1DmLK87 Credit : https://www.facebook.com/groups/dfts.g/ Credit : Sunintra Minotto Original Link : http://bit.ly/2gL03Om