th / en

COMMUNITY

เปิดแล้ว ตลาดนัด คอมฯไทย ระดับโลก (DMTS) โดย Deva's Natural Ltd. ตลาดนัดแห่งใหม่ของชาวไอที ตลาดนั...

แพง
5000 เลยหรอวะ
เปิดแล้ว ตลาดนัด คอมฯไทย ระดับโลก (DMTS) โดย Deva's Natural Ltd. ตลาดนัดแห่งใหม่ของชาวไอที ตลาดนัดบนเฟสบุคที่เดียวที่มีระบบช่วยโปรโมท โพส์ ซื้อ ขาย แจก แลก ยืม เปลี่ยน สินค้าไอทีของท่านเป็นศูนย์รวมของชาวไอทีที่ใหญ่ที่สุดในไทย มากกว่าหนึ่งล้านคนต่อสัปดาห์ . เปิดบริการทุกวัน จะ ซื้อ ขาย แจก แลก ยืม เปลี่ยน เมื่อไร อย่าลืมแวะเข้าไปใช้บริการฟรี กับเราได้ที่ https://www.facebook.com/groups/dmts.g/ . หรือใช้บริการค้นหาด่วนๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/groups/dmts.g/search/?query=Deva . Deva's Natural Ltd. ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนเราเป็นอย่างดี / ขอขอบพระคุณครับ . Credit : https://www.facebook.com/groups/dmts.g/ Credit : Sam Lertkrai Link : https://goo.gl/JQHiBe