th / en

COMMUNITY

. เปิดตัวรูปปั้นแย้ขนาดใหญ่ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจำหมู่บ้านซ่งเเย้ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ.ยโสธร...

. เปิดตัวรูปปั้นแย้ขนาดใหญ่ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจำหมู่บ้านซ่งเเย้ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ.ยโสธร / https://bit.ly/2BxRIIo .