th / en

COMMUNITY

. ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เปิดรับสมัคร พนักงานราชการศักยภาพสูง กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 3 อัตรา ...

. ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เปิดรับสมัคร พนักงานราชการศักยภาพสูง กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ . 1. ตำแหน่ง นักตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ชั้นสูง จำนวน 1 อัตรา อัตราตอบแทน 68,350 บาท/เดือน . 2. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัลเชิงลึก จำนวน 1 อัตรา อัตราตอบแทน 68,350 บาท/เดือน . 3. ตำแหน่ง นักสร้างรหัสคอมพิวเตอร์ชั้นสูง จำนวน 1 อัตรา อัตราตอบแทน 68,350 บาท/เดือน . ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด ในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2562 . ณ กองธุรการ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก อาคาร 2 ชั้น 1 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กทม. โทร.02-297-7018 ในวันและเวลาราชการ . รายละเอียดเพิ่มเติม: https://cyber.rta.mi.th/download/28-8.pdf . แหล่งที่มา : http://bit.ly/349AHSu .